Purple Sage Gallery:

/images/art/santaferiverreverie_lg.jpg
Santa Fe River Reverie
/images/art/chamarivermorninghalbertmarigold_lg.jpg
"Chama River Morning"
/images/art/chimneyrocksiihalbertmarigold_lg.jpg
"Chimney Rocks II"
/images/art/sedonacliffsii300dpi_lg.jpg
"Sedona Cliffs II"
/images/art/halbertgeorgiasredhills8x16_lg.jpg
Georgia's Red Hills
/images/art/halberttowardthesangredecristos8x16_lg.jpg
Toward the Sangre de Cristos
/images/art/halbertmonasteryroadchamacliffs_oil_15x24_lg.jpg
Monastery Road Chama Cliffs
/images/art/shiningclifffsglazed_lg.jpg
Shining Cliffs
/images/art/chamatowers4_lg.jpg
"Chama Towers"
/images/art/georgiasbackyardshadows_lg.jpg
"Georgia's Backyard Shadows" (sold 2018)
/images/art/asthechamachurns300dpi_lg.jpg
"As the Chama Churns" (sold 2018)
/images/art/rushingsantaferiver300dpi_lg.jpg
"Rushing Santa Fe RIver" (sold in 2018)
BACK TO TOP